დამსაქმებელთა გამოკითხვა

წინამდებარე გამოკითხვის მიზანია დაადგინოს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შესაბამისობა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან და გაითვალისწინოს ისინი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების დროს. თქვენი გულწრფელი პასუხები მნიშვნელოვან დახმარებას გაგვიწევს მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასებასა და შრომის ბაზრისთვის კვალიფიციური კადრების მომზადებაში. წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის!

პატივისცემით, ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


მიუთითეთ საგანმანათლებლო პროგრამა აგრარული ტექნოლოგიები - სამაგისტრო პროგრამააგროინჟინერიააგრონომიაარქეოლოგია - სადოქტორო პროგრამაარქიტექტურააღმოსავლეთმცოდნეობაბიზნეს ინფორმატიკა - სამაგისტრო პროგრამაბიზნესის ადმინისტრირება - სამაგისტრო პროგრამაბიოლოგიაგანათლება - სადოქტორო პროგრამაგანათლების ადმინისტრირება - სამაგისტრო პროგრამაგეოგრაფიაგერმანული ფილოლოგიადაწყებითი განათლებაევროპისმცოდნეობაეკოლოგიაეკონომიკაეკონომიკა - სადოქტორო პროგრამაეკონომიკა - სამაგისტრო პროგრამათარგმანმცოდნეობათურქეთისმცოდნეობათურქული ფილოლოგიაინგლისური ფილოლოგიაისტორიაისტორია - სადოქტორო პროგრამაკომპიუტერული მეცნიერებები - საბაკალავრო პროგრამაკომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებამათემატიკამარკეტინგიმედიცინამენეჯმენტიმშენებლობარადიოფიზიკა - სამაგისტრო პროგრამარუსული ფილოლოგიასაბუღალტრო და საგადასახადო საქმესაერთაშორისო ურთიერთობებისამთო და გეოინჟინერიასასურსათო ტექნოლოგიებისატყეო საქმესტომატოლოგიატელეკომუნიკაციატრანსპორტიტურიზმიფარმაციაფიზიკაფიზიკა - სადოქტორო პროგრამაფილოსოფიაფინანსებიფინანსები და საბანკო საქმე - სამაგისტრო პროგრამაფინანსური მათემატიკაფრანგული ფილოლოგიაფსიქოლოგიაქართული ფილოლოგიაქიმიაშავიზღვისპირეთისა და კავკასიის არქეოლოგია - სამაგისტრო პროგრამა